Targetes laminades brillant a 1 cara color. Més rigidesa i duració.

1 cara color
100 unitats200 unitats300 unitats500 unitats1000 unitats2500 unitats5000 unitats
85 x 55 mm (90 x 60 mm amb marges)

Targetes a 1 cara color, laminades a 2 cares amb plàstic brillant de 125 micres. El laminat confereix rigidesa i més durabilitat a la targeta.

Í

Navega...