Targetes laminades mate a 1 cara color. Més rigidesa i duració.

100 200 300 5001.000 2.5005.000
1 cara color
85 x 55 mm (90 x 60 mm amb marges)

Targetes a color a 1 cara amb cartolina de 300 gr i laminades a 2 cares amb plàstic mate. El laminat confereix rigidesa i més durabilitat a la targeta.

 

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari