Separadors foli 10 posicions

2.30

Separadors de colors opàcs, tamany foli amb 16 taladros.